Losowa fotografia
Statystyki
statystyka
Biebrza
OPIS SZLAKU KAJAKOWEGO RZEKI BIEBRZY

 

 

135 km, 7 dni p造ni璚ia z mo磧iwo軼i przed逝瞠nia o 1 dzie .
Pocz徠ek trasy - miejscowo嗆 Lipsk za mostem drogowym trasy D帳rowa Bia這stocka - Lipsk.
Koniec trasy - na rzece Narew we wsi Ru.

 

 

 

Mapa szlaku Biebrzy - sp造wy kajakowe, biebrza 

    Start przy mo軼ie drogowym. Dolina rzeki szeroka na oko這 0,5 km.
1,0 Po prawej uj軼ie niewielkiej zmeliorowanej rzeczki Nied德iedzicy. Na prawym brzegu rozpoczyna si Biebrza雟ki Park Narodowy. Biebrza silnie meandruje a na jej brzegu wyst瘼uj cz瘰to zaro郵a wierzbowe i olszyny.
5,3
Drewniany most drogowy na trasie lokalnej Nowosió趾i - Nowy Rogo篡n. Oko這 1 km za nim Park obejmuje ju oba brzegi rzeki.
7,8
Mostek na drodze Kol. Lojstry - Nowy Rogo篡n. Na lewym brzegu w pewnym oddaleniu od rzeki (ok. 0,5 km) - kompleks le郾y stopniowo zbli瘸j帷y si do samej rzeki. Dolina rzeki zw篹a si do oko這 300 m.
10,5 Po prawej, na wyniesieniu terenu, wie Rogo篡nek a przy niej niewielki mostek przez rzek.
11,2
Po lewej uj軼ie rzeki Sidry. Nurt staje sie szybszy, a Biebrza szersza i g喚bsza. Dolina rzeczna staje si rozleglejsza, si璕aj帷 oko這 2 km szeroko軼i.
17,5 / 0,0
Stopniowo zbli瘸my si do Lipska. Z oddali wida zabudowania miasteczka, a w ko鎍u docieramy do mostu drogowego. Do miasteczka w prawo oko這 400 m.

0,0 Kajaki wodujemy na prawym brzegu rzeki za mostem drogowym na trasie D帳rowa Bia這stocka - Lipsk. Na lewym brzegu (oko這 1,5 km) wie Ja這wo. Nieco dalej po prawej stronie rzeki, rozci庵a si podmok造 las mieszany. Po lewej (ok. 300 m) widoczny wysoki brzeg.
5,0 Po lewej, za ci庵n帷ymi si wzd逝 rzeki olsami i zaro郵ami, pojawia si ods這ni皻y, wysoki brzeg, a na nim wie Szuszalewo. wzd逝 rzeki 豉ki oraz k瘼y wierzb i olszyn. Szeroko嗆 doliny oko這 2 km. Oko這 1 km dalej po prawej stronie rozci庵a si uroczysko B這to Biebrza雟kie. Tutaj dolina znacznie sie poszerza.
10,5
W lewym brzegu uj軼ie rzeczki Kamienna - ma這 widoczne. Za nim rozleg造 kompleks olsów. Dalej dolina Biebrzy nieco si zw篹a. Otoczenie rzeki stanowi trzcinowiska i 陰ki. W oddali po obu stronach widoczne wysokie brzegi zw篹ajacej si stopniowo doliny.
15,0
Po lewej widoczne zabudowania wsi Nowa Kamienna, le膨ca na wysokim brzegu (ok. 500 m). W oddali, po prawej wie Ostrowie. Dolina rzeczna zw篹ona do oko這 1 km.
16,1 Most drogowy (lokalny) i kolejowy na trasie Sokó趾a - Augustów. Pod mostami nale篡 przep造wa powoli, gdy przy niskim stanie wody mog wyst瘼owa kamienie. Za mostami, po lewej stronie, znajduje sie pole biwakowe. Zaraz za mostem po prawej (1km) przystanek PKP Ostrowie Biebrza雟kie oraz wie. Nieco dalej wie Jastrz瑿na I. po lewej rozci庵a si rozleg造 kompleks le郾y Las Trzyrzeczki z pomnikowymi drzewami, do którego poprowadzi szlak pieszy rozpoczynaj帷y si na polu biwakowym. Oko這 3,5 km na po逝dniwoym kra鎍u lasu, znajduje si le郾iczówka - siedziba Obwodu Ochronnego BPN Trzyrzeczki, w której mo瞠my naby karty wst瘼u do BPN. Oko這 500 m, w Nowej Kamiennej znajduje sie sklep spo篡wczy.
20,2 Po lewej ci庵nie si Las Trzyrzeczki. Z prawej ujscie rzeczki Lebiedzianki oraz widoczna w oddali wie Krasnybór z gotycko - renesansowym ko軼io貫m - dop造w Lebiedziank oko這 2,5 km. Krasnybór znajduje si przy drodze 陰cz帷ej Sztabin z Lipskiem, biegn帷ej prawym brzegiem Biebrzy.
21,2 Po prawej w oddali wie Jasionowo (PKS), po lewej Trzyrzeczki (zaraz za ko鎍z帷ym si lasem).
25,0 Po lewej, w oddali, wie Kuderewszczyzna a po prawej tereny le郾e i wie Wolne (PKS). Nast瘼na wioska po lewej to Kol. Ma這wista a po prawej - Krasnoborki. Za Kuderewszczyzn, po lewej niezbyt wielkie, podmok貫 kompleksy le郾e. Dolina rzeczna poszerzona do oko這 2 km.
32,0 Most 瞠lbetonowy na trasie Bia造stok - Suwa趾i. Po prawej oko這 0,8 km wie Sztabin. Szeroko嗆 doliny rzecznej na wysoko軼i mostu ok. 1 km. Po lewej stronie za mostem wsie: Horodnianka i Podhorodnianka.
34,0 Po prawej stronie, w pd.-zach. cz窷ci Sztabina, przy ulicy Rybackiej - pole biwakowe. Do wsi kilkaset metrów - oko這 0,5 kilometra.
36,0 Nurt rzeki rozwidla si tworz帷 wysp. Otoczenie rzeki tworz trzcinowiska i turzycowiska oraz rozleg貫, podmok貫 陰ki. Po prawej wie Czarny Las (oko這 200 m) le膨ca na wysokim brzegu. Po lewej, w oddali, wie 畝kle a nieco wcze郾iej Podhorodnianka. Aby przep造n望 przy Czarnym Lesie nale篡 wp造n望 na praw odnog, po oko這 800 metrach 陰cz帷 si z lew (gówniejsz). W dalszym biegu rzeka wije si, tworz帷 wysepki i k瘼y. Brzegi rzeki staj si wysokie i niedost瘼ne.
37,0 Po prawej kana prowadz帷y do Czarniewa oraz widoczna w oddali wie.
39,0 Po obu stronach wysokie nasypy drogi, a w rzece drewniane pale - pozosta這嗆 po dawnym mo軼ie. W prawo - 1,1, km - wie Czarniewo. Po lewej Dwug造 a nieco wcze郾iej Ciemno. Za Dwug豉mi po lewej piaszczyste wyniesienie poro郾i皻e rzadkim lasem sosnowym. Stopniowo wp造wamy na rozleg貫 przestrzenie torfowiska Biele Suchowolskie, rozpo軼ieraj帷e si na lewym brzegu Biebrzy na szeroko軼i ponad 5 km i ci庵n帷e si a do uj軼ia rzeki Brzozówki - stanowi ono siedlisko wielu gatunków ptaków.
41,8 Po prawej stronie wyniesienie mineralne Pobojna Góra a dalej rozleg貫 tereny wydmowe poro郾i皻e lasem - Las Rogowski. Szeroko嗆 doliny Biebrzy si璕a 8 km. 
46,5
Po lewej pocz徠ek wsi Jag這wo, posiadaj帷ej ciekaw drewnian architektur oraz sklep. Koryto nadal wij帷e si, pe軟e k瘼 i wysepek. Naprzeciw wsi piaszczysto-kamieniste dno oraz p造tka woda. Przy wsi p造niemy przy prawym dogodniejszym brzegu. Na ko鎍u Jag這wa, po lewej stronie, dogodne miejsce biwakowe oraz most drogowy.
52,0 Na prawym brzegu niewielka wie D瑿owo a na jej ko鎍u elektrownia wodna na uj軼iowym odcinku Kana逝 Augustowskiego.
52,5 Na prawo uj軼ie odnogi Kana逝 Augustowskiego, na której znajduje si 郵uza D瑿owo (300 m). Do Augustowa nad jez. Necko - 36,5 km (patrz szlak Czarnej Ha鎍zy). Na odcinku do Dolistowa Starego koryto Biebrzy jest wyprostowane.
54,0 Po prawej wie Jasionowo oraz biegn帷a do Dolistowa droga gruntowa. Za wsi i rzek Kopytówk rozci庵a si rezerwat Czerwone Bagno oraz znajduje si 豉鎍uch wyniesie wydmowych - uroczysko Tchórze Grz璠y z punktami i wie瘸mi widokowymi (oko這 4,5 km). Przej軼ie do nich jest jednak utrudnione z powodu braku mostu na rzece.
55,8 Po lewej uj軼ie rzeki Brzozówki a nieco dalej (oko這 150 m) Rowu Wogzalskiego. Na prawym brzegu (oko這 2 km) znajduje si wie Kopytkowo a przy niej Brzezinka Kopytkowska. Wzd逝 wyprostowanej rzeki ci庵n si rozleg貫 陰ki.
59,0 Po lewej pocz徠ek wsi Dolistowo Stare, le膨cej na wysokim brzegu.
60,8 Most drogowy w Dolistowie Starym. Pod mostem, przy niskim stanie wody, mog wyst瘼owa kamienie. Oko這 500 metrów poni瞠j mostu pole biwakowe z pla膨 i zadaszonym sto貫m. Z niego blisko do centrum Dolistowa. Od Dolistowa do Goni康za rzeka p造nie blisko lewego wysokiego brzegu doliny, stanowi帷ego obrze瞠 Wysoczyzny Bia這stockiej (lokalnie Wysoczyzny Goni康zkiej). Na wysoko軼i 陰cz帷ego sie z Dolistowem Starym - Dolistowa Nowego, nurt Biebrzy rozdwaja si, aby po okoó 1,3 km znowu si po陰czy.
65,0 Po lewej wie Wroce. Na jej wysoko軼i rzeka znowu rozdwaja si. Prawa odnoga jest nieco zaro郾i皻a, lewa za dochodzi do wsi (sklep oko這 100 m). Naprzeciwko niej miejsce biwakowe.. Po prawej rozleg造 kompleks le郾y.
69,2 Po prawej uj軼ie rzeki E趾. Po lewej Kolonia Krzecze.
74,2 Po lewej wie Dawidowizna. Wzd逝 rzeki miejsca gnie盥瞠nia si mewy 鄉ieszki.
76,7 Po lewej pocz徠ek Goni康za le膨cego na wysokim brzegu. Rzeka tworzy trzy, a dalej dwie, odnogi. W oddali widoczny neobarokowy ko軼ió z dwudziestolecia mi璠zywojennego.
78,2 Most drogowy na trasie Goni康z - Wólka Piaseczna. Za nim kemping z polem biwakowym i pla膨 oraz stoówk czynn w sezonie letnim. Doj軼ie do miasta w lewo drog asfaltow. Za Goni康zem, po lewej, uj軼ie strugi Czarna Struga.
79,7 Po lewej wie Szafranki a po prawej Budne. Wzd逝 gównego koryta Biebrzy mnóstwo starorzeczy. Na lewym brzegu, w oddali, pojawia si obszar zalesiony.
84,5 Po lewej zbli瘸my si do terenu le郾ego. Z lewej do rzeki dochodzi kana prowadz帷y do fosy fortów twierdzy Osowiec. My p造niemy w prawo gównym nurtem. Po prawej widoczne w oddali zabudowania wsi Osowiec.
85,0 Dop造wamy do starego, nieczynnego mostu drewnianego przy Osowcu. Pod mostem, po obu stronach widoczne domki letniskowe. Po lewej kemping z pla膨. 100 metrów za mostem, po lewej stronie, kana prowadz帷y do pola biwakowego z wiat i miejscami w pokojach go軼innych. Na miejscu studnia z wod pitn. Oko這 800 metrów od biwaku sklep spo篡wczy, bar, dworzec PKP, przystanek PKS i siedziba dyrekcji Biebrza雟kiego Parku Narodowego. Istnieje tak瞠 mo磧iwo嗆 zwiedzenia carskiej twierdzy Osowiec pochodz帷ej z ko鎍a XIX wieku.

! UWAGA! Przed wyruszeniem w dalsz drog nale篡 zaopatrzy sie w zapas wody pitnej i 篡wno軼i, gdy po drodze nie b璠zie mo磧iwo嗆i aprowizacji. B璠ziemy p造n望 szerok dolin rzeki, bez dost瘼u do osiedli ludzkich.

85,7 Most drogowy (瞠lbetonowy) i kolejowy (stalowy) na trasie Bia造stok - E趾.
87,0 Z prawej uj軼ie Kana逝 Rudzkiego skracaj帷ego bieg rzeki E趾, której stare koryto mijalismy na 69 kilometrze trasy. Po陰czenie ze szlakiem ζ幡ej Strugi. Przejmuje on cz窷 wód rzeki w okolicach wsi Modzelówka. Po lewej, na zalesionym, wysokim brzegu, widoczne fragmenty twierdzy Osowiec. Daleko na prawo, po鈔ód lasów, wiwe So郾ia. Rzeka zaczyna stopniowo silnie meandrowa.
95,0 Z prawej strony uj軼ie zmeliorowanej rzeczki Kimaszewnica. Po lewej, w oddali na wysokim brzegu, rozrzucone gospodarstwa Olszowej Drogi, ci庵n帷e si na przestrzeni kilku kilometrów. S to ostatnie widoczne z rzeki zabudowania na lewym brzegu a do uj軼ia Biebrzy.
96,5 Nurt rzeki rozwidla si na dwie odnogi. My p造niemy praw, mniejsz, aby dotrze do jednego dozwolonego miejsca biwakowego na odcinku kilkunastu kilometrów - na uroczysko Bia造 Gr康. Po prawej widoczne poro郾i皻e zaro郵ami wydmy. Tutaj ko鎍zymy jednodniowy etap sp造wu. Przed Bia造m Gr康em, po prawej, znajduje si uj軼ie kana逝 melioracyjnego prowadz帷ego do oddalonych o 3,5 km M軼ich. Wzd逝 kana逝 biegnie tak瞠 droga polna prowadz帷a do wsi ze sklepem spo篡wczym.

! UWAGA ! Ze wzgl璠u na du膨 odleg這嗆 nast瘼nego etapu sp造wu, nale篡 wyruszy do嗆 wcze郾ie rano.

Dalszy odcinek biegnie po鈔ód rozleg造ch 陰k. Po lewej, na linii horyzontu, ci庵n si tereny le郾e. Po prawej za zabudowania kolejnych wsi, le膨cych na wysokim brzegu. Rzeka wije si po鈔ód porastaj帷ych brzegi zaro郵i i trzcin, tworz帷 liczne zakola a miejscami 豉chy piaskowe. Po prawej widoczne s czasem wyniesiena wydmowe: Orle, Jeziorki, Góra Klemencin, Góra Paw這wa.
112,4 Po lewej uj軼ie zmeliorowanej rzeczki Kosodka. Po prawej w oddali wsie υje-Awissa i Brychy.
113,6 Po prawej uj軼ie rzeki Wissa. Po lewej, na d逝gim odcinku, ci庵n sie kompleksy gr康ów, którymi biegnie pieszy czerwony szlak oraz zalesione uroczyska. Stopniowo Biebrza zbli瘸 si do prawego, wysokiego brzegu doliny i tak biegnie a do uj軼ia.
120,0 Po prawej wsie Pluty i Chyliny - oko這 0,7 km. PKS.
122,0 Po prawej wie Brzostowo (ok. 100m). Przy niej ewentualne miejsce biwakowe oraz sklep i PKS. Dalsze wsie po prawej to kolejno: Mocarze-Dziubiele, Mocarze-Budne, Szostaki, Miko豉jewo i Burzyn.
126,5 Wie Burzyn po prawej - z widocznym koscio貫m. Tutaj, poni瞠j ko軼io豉, na pocz徠ku starorzecza znajduje si pole biwakowe. Na szczycie wzgórza we wsi punkt widokowy na rozpo軼ieraj帷e si na lewym brzegu rzeki Bagno ζwki.Po prawej mijamy kolejno wsie: Rutkowskie, Sieburczyn, Wierciszewo i Sambory. Po lewej dolina rzeki zw篹a si i wida zmeliorowane 陰ki wide Narwi i Biebrzy z wsiami: Ko這dzieje, Ga, Po鈍i皻ne i Gie販zyn. Wzd逝 rzeki, po lewej, widoczne wydmy piaskowe.
130,0 Naprzeciw Rutkowskich przerwana grobla przez rzek a 3 kilometry dalej w Wierciszewie prom.
135,0
Przy uj軼iu Biebrzy do Narwi wysokie grodzisko 鈔edniowieczne zwane okopem, na którym w XI-XII wieku znajdowa si gródek pomocniczy Wizny, strzeg帷y szlaku handlowego wiod帷ego z Mazowsza na Litw.

Sp造w ko鎍zymy nieco wp造waj帷 na Narew - we wsi Ru lub 2,5 km dalej za mostem drogowym na trasie Bia造stok - υm瘸 (obok Wizny).


Oceny
Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog ocenia zawarto嗆 strony

Zaloguj si lub zarejestruj, 瞠by m鏂 zag這sowa.

Brak ocen. Mo瞠 czas doda swoj?