Losowa fotografia
Statystyki
statystyka
Czarna Hańcza - długi
OPIS SZLAKU KAJAKOWEGO RZEKI CZARNEJ HAŃCZY

Mapa Szlaku Czarnej Hańczy - spływy kajakowe, czarna hańcza, rospuda, blizna

136 km, 6 - 7 dni płynięcia, około 48 km po wodzie stojącej.
Początek spływu - miejscowość Stary Folwark. 
Koniec trasy - Augustów

0,0 Start w stanicy wodnej w Gawrych Rudzie nad Zatoką Wigierki, wraz z Zatoką Uklei stanowiącej zachodni kraniec jeż. Wigry. Otoczenie jeziora pagórkowate - po prawej leśne. Po prawej wieś Gawrych Ruda, a dalej Płociczno. Przy wsi niewielkie jeziorka Staw (pow. 0,204 km2, maks. gł. 14,2 m) i Czarne. My płyniemy w lewo, wzdłuż jeziora.
0,5 Po lewej przesmyk łączący jeziora Okrągłe (pow. 0,1432 km2, maks. gł. 12,8 m), Długie (pow. 0,964 km2, maks. gł. 14,8 m) i Muliczne (pow. 0,2564 km2, maks. gł. 11,3 m) z jeż. Wigry. Są one objęte ścisłą ochroną w rezerwacie Jezioro Długie.
2,3 Po lewej płw. Łysocha. Za półwyspem Zat. Słupiańska z leżącą nad nią wsią Słupie. Przed półwyspem przepływamy do prawego brzegu jeziora, mijając po lewej wpływ na główny basen Plosu Bryzglowskiego. Na dalszym odcinku po lewej będziemy mijać liczne wyspy a po prawej - brzeg jeziora z półwyspami.
3,3 Po lewej rozpoczyna się wyspa Ordów w kształcie rogala, zwróconego do nas końcami. Po prawej niewielka wysepka.
4,1 Koniec wyspy - po prawej początek wsi Bryzgiel z polem biwakowym.
4,4 Początek dużej wyspy Ostrów (pow. 0,42 km2) po lewej. Na lewym niewidocznym brzegu Wigier znajduje się płw. Dąbek z leżącym nie opodal jeż. Suchar Wielki (pow. 0,1048 km2, maks. gł. 9 m) objętym ścisłą ochroną rezerwatową. Naprzeciw wyspy Ostrów także niewielka wysepka. Po prawej mijamy Bryzgiel z dobrym punktem widokowym na jezioro.
6,2 Po lewej kończy się wyspa Ostrów a zaczyna mniejsza- Krowa. Po prawej wpływ na niewielkie jez. Czarne.
6,9 Mijamy wyspę Krowa i wypływamy na otwartą przestrzeń jeziora Wigry. Po prawej zaczyna się duży płw. Jurkowy Róg. My płyniemy blisko prawego brzegu. Po lewej stronie jeziora znajduje się Zat. Przewlokowa a na wysokości środka Jurkowego Rogu - Zatoka Bielańska. Lewy brzeg stanowi płw. Łukaszowy Róg. Za nim znajduje się jezioro - ścisły rezerwat Jezioro Białe.
8,4 Wpływamy na Plos Zakątowski, zostawiając po obu stronach półwyspy. Po prawej wpływ na jez. Krusznik. Nadal płyniemy przy prawym brzegu.
9,0 Po lewej Wyspy Brzozowe a przy lewym brzegu Zatoka pod Rzeczką.
10,2 Po minięciu wysp, po prawej widzimy rozległą zatokę a nad nią wieś Zakąty z polem biwakowym i punktem widokowym. Nie wpływając w zatokę płyniemy na wprost do przeciwległego brzegu. Nieco dalej, po prawej, następna zatoka - Zatoka Krzyżańska z pojedynczymi gospodarstwami wsi Czerwony Krzyż.
10,9 Dopływamy do przeciwległego brzegu z polem biwakowym. Po lewej Wyspa Kamień. Po minięciu wyspy płyniemy na wprost do cypla płw. Łapa znajdującego się na prawym brzegu.
12,0 Dopływamy do szerokiej cieśniny - wpływu na Plos Wigierski. Po prawej płw. Łapa, po lewej płw. Wysoki Wągieł. Nadal płyniemy przy prawym brzegu, na którym ciągną się rozrzucone zabudowania wsi Mikołajewo i Rosochaty Róg. Lewy brzeg jeziora całkowicie zalesiony.
15,0 Na prawym brzegu widoczne bardziej zwarte zabudowania wsi Rosochaty Róg.
15,6 Dopływamy do pierwszego cypla płw. Rosochaty Róg (prawy brzeg). Za nim znajduje się niewielka wyspa i następny cypel. Na lewo, w oddali widoczna rozległa Zatoka Hańczańska z niewielkimi wysepkami i ujściem rzeki Czarna Hańcza. Przy ujściu znajduje się rezerwat ścisły Ostoja Bobrów Stary Folwark - chroniący siedliska bobrów (pow. 41, 5 ha). Powyżej Zatoki Hańczańskiej wieś Cimochowizna. Za drugim cyplem kierujemy się do zatoki lezącej po prawej stronie, a następnie do podstawy płw. Klasztornego z widocznym z oddali klasztorem kamedułów w Wigrach. Należy kierować się na prawo, mijając po lewej półwysep.
17,6 Znajdujemy się przy mostku drogi prowadzącej do klasztoru. W celu kontynuacji spływu płyniemy w prawo i przesmykiem pod drewnianym mostkiem dla pieszych dostajemy się na jez. Postaw. Następnie, po przepłynięciu pierwszego, niewielkiego basenu jeziora, wpływamy na drugi - większy. Tu trzymając się prawej strony, odnajdujemy wypływ Czarnej Hańczy, zarośnięty nieco przez trzciny.
19,2 Po przepłynięciu ok. 400 m powolną jeszcze i otoczoną trzciną rzeką, docieramy do drewnianego mostu drogowego w Czerwonym Folwarku. Dalej rzeka płynie pośród łąk, miejscami zabagnioną doliną, silnie meandrując. Czasem towarzyszą jej kępy drzew - przeważnie olszyn.
20,0 Wzdłuż rzeki pojawiają się tereny nieco wyższe, z niewielkimi pagórkami. Na tym odcinku co pewien czas mijamy prywatne pólka biwakowe. Na lewym brzegu pojawiają się pojedyncze gospodarstwa Burdyniszek a na prawym Mikołajewa. W nurcie rzeki sporadycznie występują trzcinowe kępy.
22,4 Niedaleko za znajdującym się na lewym brzegu gospodarstwem, ujście rzeczki Żubrówka. Po lewej stronie, wzdłuż drogi, rozpoczynają się zabudowania wsi Maćkowa Ruda.
25,5 Docieramy do rozwidlenia rzeki z bagnistą wysepką pośrodku. W oddali, po prawej, teren leśny ze starymi drzewami. Na wprost widzimy zabudowania Maćkowej Rudy. My kierujemy się pierwszą odnogą na lewo. Po prawej ciągną się zabudowania wsi. Prywatne pole biwakowe (ok. 20 min dalej lepsze - śródleśne).
26,6 Most drogowy, żelbetonowy na trasie Żubrówka -Maćkowa Ruda - Giby. Przy niskim stanie wody pod mostem może występować kamienista płycizna. Za mostem przyspieszenie nurtu.
27,1 Rozwidlenie koryta - płyniemy prawą odnogą.
28,0 Po lewej, na skraju lasu u podnóża wysokiej skarpy, ładne pole biwakowe z zadaszonym stołem drewnianym. Do Wysokiego Mostu nie będzie już lepszych pól biwakowych. Na obu brzegach pojawia się teren leśny. Nieco dalej rzeka staje się kręta, tworząc liczne rozwidlenia a dolina zabagnioną.
29,3 Po lewej zabudowania Budy Ruskiej a po prawej kolonii Maćkowej Rudy. Naprzeciwko wsi drewniany mostek dla pieszych. Rzeka szeroka na kilkadziesiąt metrów a nurt bardzo wolny. Otoczenie łąkowe i polne. Niedaleko za mostkiem na obu brzegach rzeki pojawia się las. Brzegi miejscami są wyższe i suche - miejscami zaś podmokłe i zabagnione. Wzdłuż rzeki występują żeremia bobrowe. Koryto szerokie - tworzą się rozlewiska.
30,3 Po lewej śródleśne pole biwakowe. Stopniowo rzeka przyspiesza biegu. Ciągle płyniemy pośród lasów ze starodrzewem.
31,3 Po lewej mało widoczne ujście rzeczki Gremzdówki, wypływającej z ciągu jezior: Gremzdy, Głuche, Miałkie, Płaskie, Jurkowo i Kociołek.
32,6 Żelbetonowy most drogowy w Wysokim Moście na trasie Giby - Żubrówka. Nieco za mostem po lewej – Stanica Wodna PTTK. Rozrzucone zabudowania wsi po obu stronach rzeki. Dalej bardzo ciekawy odcinek rzeki, posiadający charakter przełomowy - z wysokimi, stromymi i zalesionymi brzegami oraz kamienisto – żwirowymi bystrzami. Ok. 2 km dalej, po prawej, bardzo ładne śródleśne pole biwakowe, l km dalej następne, po lewej. W rzece duże kamienie, wysepki żwirowe. Nurt szybki lecz bezpieczny.
35,6 Po lewej początek zabudowań wsi Studziany Las - położonej na śródleśnej polanie z drewnianymi, kolorowo malowanymi ścianami chałup. Pole biwakowe. Nurt rzeki nieco słabnie. Na wysokości wsi tworzą się zakola, rozwidlenia nurtu i rozlewiska porośnięte trzciną.
37,8 Most drogowy na trasie lokalnej. Ok. l km na prawo wieś Sarnetki ze sklepem spożywczym. Znowu rozpoczynają się tereny leśne po obu stronach (najpierw po lewej). Brzegi rzeki są wysokie i strome. Las przeważnie sosnowy - suchy. Początkowo wzdłuż koryta trzcinowiska i wąska podmokła dolina.
40,0 Po prawej zabudowania Gulbina. Nieco dalej, po lewej, początek Tartaczyska. Most leśnej kolejki wąskotorowej (nieczynnej) oraz żelbetonowy drogowy na trasie Pogorzelec - Frącki. Zaraz za mostem pole biwakowe na terenie leśnym - po prawej. Dalej rzeka płynie głębokim jarem. W korycie liczne wysepki. Po lewej cały czas ciągną się zabudowania Tartaczyska. Po prawej las.
43,0 Po lewej początek Frącek a 500 m dalej, po prawej, początek Głębokiego Brodu (granice wsi są niezauważalne z rzeki).
43,6 Żelbetonowy most we Frąckach na drodze nr 633 Sejny - Augustów. Ok. 300 m za mostem, po prawej, pole biwakowe.
44,7 Po lewej główne zabudowania Frącek oraz ujście rzeczki Wierśnianki płynącej od Gib - spławnej dla kajaków. Lewy brzeg mocno podmyty a nurt silnie ściąga w stronę zwału drzew. Należy zachować ostrożność.
45,2 Po lewej Stanica Wodna PTTK "Frącki" z domkami kempingowymi. Dalej las po obu stronach.
46,7 Po lewej bardzo ładne, położone na wysokiej skarpie pole biwakowe ze studnią i zadaszeniami. Dalej rzeka wije się pośród podmokłych łąk, miejscami tylko zbliżając się do terenów leśnych.
50,7 Po prawej ujście rzeczki Kalnej. Po lewej pierwsze zabudowania Okółka.
52,8 Niski mostek drewniany przy Okółku. Wieś po lewej.
54,0 Po prawej ujście rzeczki Paniówki oraz wieś Hańcza.
56,0 Po lewej rzeka zbliżyła się do wysokiego, pofałdowanego brzegu, na którym znajduje się wieś Dworczysko. Rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych odcinków rzeki z wysokimi , podmywanymi skarpami, porośniętymi starodrzewem świerkowo-sosnowym i 400 letnimi dębami. Po prawej pola uprawne. Wzdłuż rzeki pojedyncze gospodarstwa. Przed mostem, po prawej, gajówka Łośki.
57,7 Most żelbetonowy na trasie lokalnej Dworczysko - Mikaszówka. Za mostem, po prawej stronie, pólko biwakowe. Rozpoczął się następny przełomowy, śródleśny odcinek Czarnej Hańczy - bardzo malowniczy, z powywracanymi drzewami i podmytymi brzegami. Wokół piękne starodrzewy sosnowo-świerkowe i dębowe.
65,2 Po prawej stronie Stanica Wodna PTTK "Jałowy Róg" leżąca na skarpie, a niedaleko gajówka o tej samej nazwie. Za stanicą dolina rzeczna rozszerza się a wokół pojawiają się połacie łąk.
66,7 Żelbetonowy most w Rygolu. Wieś leży na lewym brzegu. Rzeka rozwidla się. W lewo przez wieś odpływa odnoga zwana Szlamicą i biegnąca do granicy państwowej, poprzez jeziora Głębokie i Szlamy (jez. graniczne). W prawo płynie odnoga łącząca się z Kanałem Augustowskim. Następnie Kanał w lewo - prowadzi do granicy jako uregulowana Czarna Hańcza, zaś w prawo - przez szereg jezior do Augustowa i dalej do Biebrzy. My płyniemy prawą odnogą pod, mostem drogowym po prawej stronie. Po dotarciu do Kanału znowu skręcamy na prawo - na pozbawione nurtu wody.
67,3 Dopływamy do śluzy Sosnówek (dł. 43,9 m, szerokość 6,15m, spadek 2,37m, czas śluzowania 25 min.). Każda śluza ma dwie odnogi, jedna to kanał przepustowy z wrotami, druga – kanał odprowadzający nadmiar wody. Oczywiście my wpływamy do tej pierwszej i czekamy na naszą kolejkę lub wzywamy śluzowego celem dokonania śluzowania, za odpowiednią opłatą. Czas pracy pracowników obsługujących śluzy kończy się zazwyczaj o 15-16. Zjawiając się przy śluzach po tej porze, musimy liczyć się z pewnymi trudnościami. Nie zawsze można przecież liczyć na ich dobrą wolę lub przypadkową obecność po godzinach pracy. Za śluzą po lewej stronie bardzo wygodne pole biwakowe. Dalej płyniemy prostym kanałem poprzez teren leśny.
68,4 Dopływamy do śluzy „Mikaszówka”. (dł. 43,9 m, szerokość 6,05m, spadek 2,82m, czas śluzowania 25 min.) Za śluzą most drogowy na trasie lokalnej. Po obu stronach wieś Mikaszówka. Za śluzą niewielkie jez. Mikaszówek a dalej lewy brzeg kanału zabagniony, prawy - leśny.
69,7 Dopływamy do jez. Mikaszówek połączonego wąskim przesmykiem z jez. Mikaszewo. Na prawym brzegu przesmyku, przy bindudze, miejsce biwakowe z dogodnym dojściem do brzegu.
70,6 100 m dalej początek jez. Mikaszewo (pow. 1,28 km2, dł. 3,8 km, szer. do 600 m, maks. gł. 15 m, 114 m n.p.m.) cichego, otoczonego lasem sosnowym, porastającym pagórkowate brzegi. Na jego północnym brzegu dwa pola biwakowe. Część brzegów umocniona palami.
72,8 Zwężenie jeziora umocnione palami. Po jego prawej stronie pole biwakowe. Dalej inne - po obu stronach jeziora.
74,3 Koniec jeziora. Przy prawym brzegu wpływ do kanału o umocnionych brzegach. 500 m dalej śluza „Perkuć” (dł. 44 m, szerokość 5,9 m, spadek 2,38m, czas śluzowania 25 min.). Umocnionym po lewej stronie kanałem wpływamy na jeż. Krzywe (pow. 0,215 km2, dł. 1,1 km, szer. do 250 m). Zaraz za śluzą, po lewej stylowa, drewniana karczma Starożyn (z 1914 r). Przy niej możliwość rozbicia namiotów na niewielkim pólku biwakowym. Miejsce biwakowe także przed śluzą - po lewej stronie.
76,8 Śluza "Paniewo" (jedyna dwukomorowa), wyrównująca przy pomocy sprzężonych ze sobą komór o długościach 44,4 i 43,6 m oraz jednakowej szerokości 5,8 m największy na trasie spadek wysokości poziomu wody wynoszący 6,5 m. Przepłynięcie śluzy robi ze względu na jej rozmiary niemałe wrażenie na początkujących wodniakach. Po pokonaniu śluzy wpływamy na jez. Paniewo (pow. 0,4 km2, dł. l km, szer. do 700 m, maks. gł. 12,5 m, 123 m n p.m.). Po lewej i po prawej pola biwakowe. Brzegi jeziora leśne na wschodzie, leśno-łąkowe na pn.-zach. i pd.-zach. Obrzeża nieco zabagnione (szczególnie na początku wypływu kanału). Do jez. Paniewo docierają statki żeglugi jeziornej z Augustowa.
77,7 Początek dalszej części kanału. Na prawym brzegu budynki wsi Kąty a na lewym Paniewo - za wąskim pasem lasu. Otoczenie pagórkowate.
78,9 Początek jez. Orle (pow 0,27 km2, dł. 900 m, szer. Do 400 m, maks. gł. 4,7 m). Przed samym jeziorem wysoki mostek dla pieszych. Otoczenie polno-łąkowe. Na prawym brzegu (w oddali) wieś Gorczyca, na lewym Płaska za występującymi miejscami kępami drzew i wąskim pasem lasu. Przy prawym brzegu teren zabagniony z zaroślami olszowymi. W zwężeniu jeziora, przed wypływem kanału, także trzcinowe wysepki.
82,0 Śluza "Gorczyca" (dł. 42,7 m, szerokość 5,75m, spadek 2,87m, czas śluzowania 20 min.) Nad śluzą most drogowy na trasie Płaska - Sucha Rzeczka i Płaska - Serski Las. Wpływamy na niewielkie jez. Gorczyckie (pow. 0,38 km2, dł. 2,1 km, szer. do 400 m, maks. gł. 3,5 m, 127 m n.p.m.) obramowane pasem trzcin, na odcinku pd.-zach. ciągnące się częściowo uregulowaną rynną pośród terenów leśnych i podmokłych (zarastające zatoczki jeziora). Na prawym brzegu najszerszego basenu (północnego) zabudowania Gorczycy, na lewym, dość długo ciągnie się wieś Płaska. Za znajdującym się już nad zwężeniem jeziora sklepem, przystanek PKS (inny także przy śluzie). Na końcu wsi, po lewej, na terenie zalesionym - Stanica Wodna PTTK "Płaska" z polem biwakowym. Ok. 800 m dalej, po lewej, ostatnie pole biwakowe na odcinku do Suchej Rzeczki (na miejscu studnia). Dalej, w sposób niezauważalny, kończy się wąska rynna jeziora a zaczyna kanał.
83,3 Po prawej ujście kanału odpływowego z jez. Serwy (pow. 4,78 km2, dł. 6,9 km, szer. do 1,1 km, maks. gł. 41 m, 127 m n.p.m.). Przed kanałem pole biwakowe. Następne na wschodnim brzegu Serw. Na tym jeziorze, na trzeciej z kolei wyspie - Dębowej, znajduje się Stanica PTTK „Serwy” (domki kempingowe).
W odległościach trasa do niej wygląda następująco: 1,2 Jaz wymagający przenoski (ok. 50 m) oraz znajdująca się po lewej wieś Sucha Rzeczka.
84,9 Trzecia wyspa - Dębowa.
Powracamy do Kanału Augustowskiego. Po lewej (przy ujściu) leśniczówka i wieś Żyliny. Ok. l km dalej, po obu stronach Czarny Bród. Dalej kanał biegnie przez teren leśny.
87,2 Niewielkie rozlewisko a za nim śluza „Swoboda” (dł. 45,4 m, szerokość 6,0 m, spadek 1,7 m, czas śluzowania 18 min.). Na lewo rez. Stara Ruda - źródliska rzeczki Rudawki oraz bory torfowe o charakterze borealnym, ostoja rzadkich ptaków. Obniżamy się o 1,71 m. Za śluzą, po prawej, pole biwakowe.
88,1 Początek jez. Studzienicznego (pow. 2,5 km2, dł. 3,4 km, szer. do l km, maks. gł. 30,5 m, 122 m n.p.m.). Na lewo ok. 0,8 km Stanica Wodna PTTK "Swoboda" z domkami kempingowymi i polem biwakowym. Inne pola znajdują się na obu brzegach jeziora o zalesionych brzegach. My płyniemy, trzymając się prawego brzegu, do następnej śluzy w Przewięzi . Przed końcem jeziora, na lewym brzegu, widzimy kościół i zabudowania wsi Studzieniczna - miejsca kultu religijnego. Po drodze mijamy niewielką wysepkę - rez. Brzozowy Grąd ze stanowiskiem obuwnika pospolitego.
91,3 Docieramy do śluzy w Przewięzi (bar, PKS) (dł. 47,2 m, szerokość 6,05 m, spadek 0,8m, czas śluzowania 13 min.). Nad śluzą most drogowy na trasie Augustów - Sejny. Następnie wpływamy na jeż. Białe (pow. 4,85 km2, dł. 6,2 km, szer. do 1,35 km, maks. gł. 30 m, 121 m n.p.m.) o wysokich, w większości zalesionych brzegach i czystej wodzie. Do Augustowa nie ma już żadnych śluz. Na północnym prawym, leśnym brzegu, wiele pól namiotowych. Na południowym (lewym) po kolei wsie: Wojciech, Lipowiec oraz Augustów Port. Na północnym brzegu płw. Ostry Róg, na południu Lisi Ogon i Grzybek.
97,5 My po przepłynięciu jeziora docieramy do kanału-rzeki Klonownica. Następnie po przepłynięciu pod mostem kolejowym i drogowym na trasie Białystok - Suwałki dopływamy do jez. Necko (patrz szlak Rospudy).
98,5 Tutaj skręcając w lewo, do bazy sprzętu wodnego, kończymy spływ. Powyżej bazy hotel Hetman i pole biwakowe.

Istnieje możliwość kontynuacji spływu Kanałem Augustowskim.
W odległościach (od bazy sprzętu wodnego) przedstawia się to następująco:

1,5 Wypływ kanału z jeż. Necko.
3,2 Śluza w Augustowie. Wpływamy w lewą odnogę (bez śluzowania) na Kanał Bystry.
5,7 Jez. Sajno (pow. 5,3 km , dł. 8,6 km, szer. l km, maks. gł. 27 m). Tu skręcamy na prawo i po przepłynięciu jeziora znajdujemy się przy wypływie Netty - łączącej się miejscami z Kanałem Augustowskim.
10,5 Białobrzegi z nieczynnym młynem wodnym. Tu przedostajemy się na Kanał po dokonaniu przenoski. Możemy płynąć także Netta, wybierając trasę trudniejszą i dłuższą. We wsi znajduje się także śluza na kanale.
18,0 Śluza Borki (Szerokość śluzy 5,90 m, długość 42,8 m, spadek 2,10 m, czas śluzowania 20 min.)
24,0 Śluza Sosnowo (pole biwakowe - dalej 3 następne).
37,7 Śluza Dębowo (pole biwakowe).
38,0 Ujście Kanału Augustowskiego i Netty do Biebrzy.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?