Losowa fotografia
Statystyki
statystyka
Krutynia
OPIS SZLAKU KAJAKOWEGO RZEKI KRUTYNI

Mapa szlaku Krutyni - sp造wy kajakowe, krutynia

116,5 km, 7 - 8 dni p造ni璚ia. Mo磧iwo嗆 przed逝瞠nia trasy, na 33 km, w bok do jez. Babi皻y i jez. Ra雟kiego o oko這 42,5 km - dodatkowo 3 dni.
Pocz徠ek trasy - miejscowo嗆 Zyndaki. 
Koniec trasy - Ruciane-Nida.

0,0 Kajaki wodujemy w miejscowo軼i Zyndaki, na pó軟ocnym brzegu niewielkiego jeziora Zyndackiego, docieramy tam kieruj帷 si drog biegn帷 z Sorkwit. Jeziorem p造niemy na po逝dnie trzymaj帷 si prawego brzegu. Po osi庵ni璚iu kra鎍a jeziora wp造wamy w niewielk strug o d. ok. 1,3 km
1,1 Po przep造ni璚iu pod mostkiem drogowym wp造wamy do zw篹onej, pn. cz窷ci jez. Giel康zkiego (4,76 km2 ,d. ok. 6,9 km, szer. do 1,7 km, maks. g. 27m, 133 m n.p.m.).
1,4 Jezioro posiada dobrze rozwini皻e brzegi z zatokami i pó逕yspami oraz urozmaicone pagórkami otoczenie. Na 鈔odku du瘸 wyspa Ostrów Wielki oraz kilka mniejszych z miejscami gniazdowania kormoranów. Wschodni (lewy) brzeg jest w wi瘯szo軼i zalesiony. Na prawym brzegu, oko這 po這wy jeziorka nad zatok, znajduje si wie Pustniki ze znajduj帷ym si na pn. jez. Pustnik Ma造 (pow. 33ha) oddzielonym od jeziora  Giel康zkiego w御kim  pasem l康u. Na prawym brzegu ko鎍owego zw篹enia jeziora wie Giel康. P造n帷 przy prawym brzegu jeziora dop造wamy do jego ko鎍a , z którego pod mostem kolejowym i drogowym wyp造wa w御ka i p造tka struga do jez. Lampackiego (pow.1,99 km2 , d. 3,4 km szeroko嗆 do 1 km, maks. g. 38,5 m).
9,0 Po lewej stronie wie Sorkwity - miejscowo嗆 turystyczno - letniskowa, siedziba urz璠u gminy, poczta o鈔odek zdrowia, sklepy spo篡wcze, stanica wodna PTTK.
10,5 Po wp造ni璚iu na jez. Lampackie kieruj帷 si w lewo docieramy do stanicy wodnej PTTK w Sorkwitach. Od 1379 r. Sorkwity by造 w豉sno軼i mo積ych rodów niemieckich, a tak瞠 polskich (1750-1804 - ród Bronikowskich). Od 1804 r. w r瘯ach rodu von Mirbach, a od 1921 rodu Poleske. W parku nad jez. Lampackim warto zwiedzi pa豉c neogotycki z lat  1850 -1856, wybudowany przez rodzin von Mirbachów. Naprzeciwko pomostu stanicy wodnej PTTK, na prawym brzegu, zalesiony pó逕ysep z grodziskiem. S tam resztki zdewastowanego cmentarza  rodziny von Mirbachów. W po逝dniowej cz窷ci jeziora zalesiona wyspa.
12,3 Po lewej zaro郾i皻y trzcin przesmyk do jez. Lampasz (pow. 0,76 km2 ,d. ok.4 km, szer. do 0,4 km, g喚b. 23 m, 133 m n.p.m.). Ci庵nie si ono na pd.- wsch. zw篹aj帷 si rynn o wysokich, w znacznej cz窷ci zalesionych brzegach. Na lewym brzegu, w najszerszej cz窷ci jeziora, wie J璠rychowo.
17,0 Z ko鎍a jeziora wyp造w p造tkiego odcinka Krutyni o lokalnej nazwie Sobiepanka. Dno 篤irowo-piaszczyste i kamieniste; ga喚zie, powalone drzewa, g豉zy. Przy niskim stanie wody konieczno嗆 holowania kajaka na d逝go軼i 1 km. Rzeka p造nie w鈔ód olch.200 m od wyp造wu rzeki mostek, po prawej bar oraz  prywatne pole namiotowe.
18,5 Uj軼ie Sobiepanki do jez. Kujno (pow. 0,3 km2 , maks. g. 5,5 m, d. 1,5 km, szer. do 320 m), malowniczego o le郾o-pagórkowatych brzegach. Na lewym brzegu wie Grabowo, za這穎na w 1588 r. W roku 1807 kwaterowa造 tu oddzia造 gen. J.H.D帳rowskiego. Ko軼ió gotycki z ko鎍a XVI w., przebudowany w latach 1680-1732. Przystanek PKS, poczta, o鈔odek zdrowia, sklepy.
20,0 Z ko鎍a jeziora wyp造w Grabówki - dalszego odcinka Krutyni o niskich brzegach poro郾i皻ych trzcin i pa趾 wodn.
21,0 Most drogowy na trasie Szczytno-Mr庵owo. Po prawej stronie wie Borowe (przystanek PKS).
21,5 Uj軼ie Grabówki do jez. D逝瞠c (pow. 1,23 km2 , d. 3,1 km, szer. do 0,8 km, maks. g. 20 m , 131 m n.p.m. P造niemy wzd逝 lewego brzegu, na którym wie D逝瞠c (sklep, przystanek PKS).
25,1 Przy ko鎍u jeziora znajduje si niezbyt d逝gi (ok. 500 m), trudny do odnalezienia odp造w do jez. Bia貫go ( pow. 3,59 km2 , d. 5 km., szer. do 1,5 km, maks. g. 31 m, 131 m n.p.m.). Po drodze mijamy most drogowy. Jezioro Bia貫 posiada rozwini皻 lini brzegow ,zatoki, pó逕yspy, w pn. cz窷ci cztery zalesione wyspy (miejsce gniazdowania 簑rawi, których koncertów mo瞠my wys逝chiwa rano i wieczorem); na najwi瘯szej z wysp doskona貫 miejsce biwakowe.
27,1 Na prawym brzegu stanica wodna PTTK Bie鎥i, pole biwakowe, domki kempingowe. P造niemy wzd逝 prawego brzegu do odleg貫go o 1 km wyp造wu rzeki D帳rówki. Rzeka p造nie powoli po鈔ód lasów, tworz帷 zakola i rozlewiska. Woda g喚boka.
28,3 Most drogowy
28,9 Wp造wamy na 鈔ódle郾e, odludne jez. Gant (pow. 0,77 km2 , d. 2,7 km, szer. do 400 m, maks. g. 26 m, 131 m n.p.m.).
31,6 Po przep造ni璚iu wzd逝 jeziora, wp造wamy na Babi璚k Strug.
32,5 Most drogowy.
33,0 Z prawej wp造w rzeki Babant ( Tejsy). Kontynuacja trasy w lewo Babi璚k Strug.

W tym miejscu istnieje mo磧iwo嗆 rozbudowania trasy w prawo pod s豉by pr康 Babantu do jez. Tejsewo (d. ok. 1 km, 131,5 m  n.p.m.) oko這 700 m. Nast瘼nie z jego pó軟ocno-wschodniego kra鎍a malownicz rzeczk Krawienk. Na odcinku oko這 200 m rzeczka zaro郾i皻a szuwarami, powalone drzewa, dno p造tkie, piaszczyste lub 篤irowate; przy niskim stanie wody konieczne holowanie kajaka. Warto podj望 ten trud, aby prze篡 rzadkie ju dzi uczucie osamotnienia i zagubienia w oazie nieska穎nej przyrody. Poza na wpó zrujnowanym mostkiem nie napotkamy 郵adów cz這wieka, b璠ziemy natomiast mogli podpatrywa intymne 篡cie dzikich ptaków i zwierzyny le郾ej. Dlugo嗆 tej trasy w obie strony to 12 km.
Z jeziora Tejsowo mo積a tak瞠 pop造n望 w prawo, pod pr康 rzeczki Babant do jez. Babi皻y Ma貫 (pow. 0,57 km2 d. 2,5 km) ok. 10 km, a nast瘼nie z lewej strony niewielk strug do jez. Babi皻y Wielkie (pow. 2,5 km2 d. 5 km, szer. do 1,2 km maks. g. 65 m). Na odcinku do jez. Babi皻y Ma貫 mo磧iwe zwa造 drzewne, zmuszaj帷e do przenoszenia kajaka. Przy odp造wie strugi po lewej pole biwakowe. P造n帷 w lewo na przeciwn stron jeziora do du瞠j zatoki, osi庵amy po ok. 2 km p造ni璚ia uj軼ie strugi 陰cz帷ej jez. Babi皻y wielkie z jez. Ra雟kim (pow. 2,94 km2 d. 3,8 km, szer. do 1,5  km, g. 8 m, 142 m n.p.m.) o d逝go軼i 2 km.  Na pocz徠ku strugi wie Ra雟k (poczta, sklep, PKS). Za wsi przenoska kajaków. Po op造ni璚iu jeziora z zalesion na 鈔odku wysp, wracamy na szlak Krutyni. Ca豉 tu opisana mo磧iwo嗆 rozbudowy trasy szlaku Krutyni to ok. 42,5 km - a przep造ni璚ie tego odcinka zajmuje dodatkowe 3-4 dni.


36,2 Z biegiem Babi璚kiej Strugi docieramy do po這穎nej na prawym zalesionym brzegu stanicy wodnej PTTK w Babi皻ach (posi趾i, pole namiotowe). Ok 1 km za stanic rozlewisko m造雟kie, most drogowy i tama. Na obu brzegach wie Babi皻a. Po przybiciu do lewego brzegu przed mostem przenosimy kajaki oko這 80 m. Na dalszym odcinku nurt rzeki szybszy, miejscami mielizny i kamienie. Przy niskim stanie wody nale篡 zachowa szczególn ostro積o嗆.
40,2 Uj軼ie Babi璚kiej Strugi do Pó軟ocnej zatoki jeziora Zyzdrój Wielki (pow. 2,11 km2 d.4,2 km., szer. do 0,8 km, g. do14 m), o wysokich brzegach, poro郾i皻ych lasem iglastym. Na prawym brzegu wie Zyzdrojowa Wola, na lewym - Nowy Zyzdrój (o鈔odki wczasowe, sklep,bar).
42,7 W po這wie d逝go軼i jeziora po prawej pó逕ysep z piaszczyst pla膨; dogodne miejsce na krótki wypoczynek. Na lewym brzegu przed nast瘼nym pó逕yspem pole biwakowe. Po鈔odku jeziora zalesiona, piaszczysta wyspa (miejsce biwakowe).
44,3 Jezioro zw篹a si. Po lewej stronie pole biwakowe. Poprzez w御ki przesmyk wp造wamy na jez. Zyzdrój Ma造 (pow. 0,51 km2, 129 m n.p.m.). Z lewej du篡 pó逕ysep, za nim dop造wamy do nieczynnej 郵uzy Lalka. Kajaki przenosimy po prawej stronie ok. 80 m. Sp造w kontynuujemy odcinkiem rzeki zwanym Spychowsk Strug. Brzegi bagniste, zaro郾i皻e szuwarami (na bagnach siedlisko 豉b璠zi i 簑rawi).
49 Lewy brzeg staje si suchszy, 陰kowy. Nad rzek du篡 pomost stanicy wodnej PTTK w Spychowie. 1 km dalej wie Spychowo (dawniej Pupy :-)) ) (we wsi sklep, o鈔odek zdrowia, poczta, PKP, PKS). Za stanic wp造w rzeki do jez. Spychowskiego (pow. 0,5 km2 , 228 m n.p.m.). Wyp造w dalszej cz窷ci Krutyni niedaleko po lewej stronie.
50,0 Most drogowy na szosie Rozogi-Mr庵owo. Pod mostem pocz徠ek 30-metrowego bystrza (uwaga na kamienie przy niskim stanie wody!). Nale篡 zachowa ostro積o嗆, najlepiej pokonywa bystrze w odst瘼ach 15 - 20 metrów kajak za kajakiem i po wyj軼iu spod mostu ostro wios這wa, by nie ulec odwojowi.
52,0 Po prawej odp造w (ok. 0,5 km) do jez. Kierwik (pow. 0,6 km2 , d. 1,5 km). Na lewym brzegu jeziora dogodne miejsce k徙ieli i wypoczynku. Biwakowanie zabronione! W pobliskiej wsi Koczek domek zmar貫go w 1996 r. re篡sera Krzysztofa Kie郵owskiego, który przyje盥瘸 tu na wypoczynek.
55,5 Uj軼ie Spychowskiej Strugi do jeziora Zdru積o  (pow. 2,51 km2 d.3 km., szer. do 1,5 km, g. do 26 m, 126 m n.p.m.). Brzegi zalesione. Z lewej strony dwa pó逕yspy z du篡mi zatokami oraz wie Po這m. P造niemy wzd逝 prawego brzegu i po oko這 600 m wp造wamy do lejkowatej zatoki, wiod帷ej do mostu drogowego we wsi Koczek. Za mostem jez. Uplik (pow. 0,61 km2 d.2,6 km., szer. do 0,5 km, 125 m n.p.m.), pere趾a szlaku Krutyni o urokliwych, wysokich brzegach poro郾i皻ych lasem 鈍ierkowo-sosnowym oraz przebogatej florze i faunie wodnej. Na prawym brzegu 鈔odkowej cz窷ci jeziora rezerwat ptaków Czaplisko ζwny Lasek o pow. 6,9 ha; miejsce gniazdowania czapli siwej.
59,5 Most drogowy na pó軟ocnym kra鎍u jez. Uplik. Za mostem wp造wamy na wielkie jez. Mokre (pow. 8,46 km2 ,d. ok.7,7 km, szer. do 1,6 km, g喚b. 51 m 125 m n.p.m.) Brzegi ma ono urozmaicone lasem o zró積icowanym sk豉dzie gatunkowym. Na powierzchni pi耩 wysp (陰cznie 5 ha) Wzd逝 prawego brzegu ok. 1 km do stanicy w Zgonie. Nazwa miejscowo軼i nie pochodzi od 鄉ierci lecz od zganiania zwierzyny do wodopoju. Wie letniskowa; sklep spo篡wczy, gospoda, liczne prywatne pensjonaty i punkty gastronomiczne. Przy drodze do Koczka i Spychowa w domu nr, 52 mieszka i tworzy Igor Newerly, autor m.in powie軼i "Le郾e Morze", "砰we Wi您anie" i "Wzgórze B喚kitnego Snu". Od Zgonu p造niemy wzd逝 prawego brzegu.
62,0 Z prawej, na wprost drugiej wyspy rezerwat Królewska Sosna o pow 103,7 ha. Pomnikowe drzewa m. in D帳 Karola Ma陶ka, Królewska Sosna.
65,0 Na prawym brzegu cypel, za nim pole biwakowe. Po lewej na 鈔odku jeziora dwie du瞠 zalesione wyspy. 500 m na wschód od jeziora rezerwat le郾o-torfowiskowy "Zakr皻" o pow. 105,8 ha. Las mieszany z zarastaj帷ymi jeziorkami, otoczonymi torfowiskiem wysokim z charakterystyczn ro郵inno軼i. Ok. 100-letnie sosny, miejscami 200-letnie d瑿y. Z rzadkich ro郵in runa: storczyk obuwik, lilia z這togów.
68,0 Oko這 1 km przed kra鎍em jeziora kierujemy si w zatok w prawo. Na ko鎍u zatoki zastawka dziel帷a jez. Mokre od Kruty雟kiego. Przenoszenie kajaków oko這 25 m prawym brzegiem. Jez. Kruty雟kie (pow. 0,55 km2 ,d. ok.2 km, szer. do 0,5 km, g喚b. 3 m, 125 m n.p.m.) le篡 w ca這軼i na terenie rezerwatu "Krutynia" (pow. 273 ha), który obejmuje tak瞠 fragment biegu rzeki oraz otaczaj帷e j lasy. Jezioro zwraca uwag nienaruszon form brzegów, usianych zwalonymi, murszej帷ymi drzewami.
71,0 Pocz徠ek najciekawszego i najbardziej malowniczego odcinka rzeki. Krutynia p造nie tu wartkim nurtem, szerokim korytem; dno piaszczyste brzegi wysokie, poro郾i皻e mieszanym drzewostanem. Wiele piaszczystych wysepek. W sezonie letnim mo積a tu spotka 這dzie "Gondolierów Kruty雟kich" wo膨cych turystów na wycieczki do jeziora Kruty雟kiego i z powrotem.
73,0 Wie Kruty, za這穎na oko這 1500 r jako osada my郵iwska (zameczek wielkiego mistrza Krzy瘸ków). Od okresu mi璠zywojennego znana miejscowo嗆 letniskowa. Prywatne pensjonaty, restauracje,bary, o鈔odki wczasowe, stanica wodna PTTK. We wsi cha逝py drewniane z ko鎍a XIX w. i pocz. XX w. Sezonowa poczta w zabytkowej stodole z XIX w.
75,5 Wie Kruty雟ki Piecek. Most drogowy, a za nim m造n z pocz徠ku XX wieku. Przenoszenie kajaków ok. 150m prawym brzegiem; za op豉t (5 z) mo積a skorzysta z wózków. Poni瞠j m造na pocz徠kowo nurt szybki, dno kamieniste, p造cizny. Uwaga na g豉zy w korycie. Brzegi niskie, zaro郾i皻e ro郵inno軼i wodn i szuwarami. Las mieszany, 陰ki.
78,5 Most drogowy, wie Rosocha.
82,0 Z prawej strony zaro郾i皻e trzcin uj軼ie krótkiej strugi 陰cz帷ej Krutyni z jez.Du  (pow. 0,42 km2 ,d. ok.0,8 km  118 m n.p.m.). Na wschodnim brzegu jeziora klasztor 瞠雟ki starowierców (Filiponów) w Wojnowie. Drewniane zabudowania pochodz z 1847 r. Wewn徠rz stare ikony i krzy瞠 oraz cenny 篡randol. W 1996 r. 篡造 tu jeszcze dwie mniszki.
83,0 Drewniany most drogowy. Na prawym brzegu wie Wojnowo. We wsi cerkiew drewniana zbudowana w latach 1922 -27 . 
86,0 Du瘸 wie Ukta. Most drogowy na drodze Ruciane-Mr庵owo; przed nim po prawej prywatne pole biwakowe. W 1754 uruchomiono tu hut szk豉; w  1832 przyw璠rowali tu z Rosji starowiercy, którzy za這篡li now osad. W okresie drugiej wojny 鈍iatowej istnia tu obóz pracy. We wsi ko軼ió neogotycki z 1845 roku.
87,0 Kilometr za mostem po prawej stronie stanica wodna PTTK z polem namiotowym. Od stanicy a do jez. Malinowskiego, Krutynia znajduje si na terenie rezerwatu krajobrazowo- le郾ego im. M. Wa鎥owicza oraz rezerwatu Pierwos. Unikalna flora i fauna;  przewaga gr康ów (grab, lipa, d帳 i klon), olsów (olsza czarna z domieszk brzozy omszonej) oraz borów mieszanych (sosna i 鈍ierk). W poszyciu wielosi gów, rosiczka okr庵這listna. W runie mech wodny (jedyne stanowisko na Pojezierzu  Mazurskim) i mchy boralne. Z rzadkich ptaków: 簑raw, zimorodek, 豉b璠 niemy, orlik krzykliwy, czapla siwa.
93,0 Most drogowy, 300 m dalej stanica wodna PTTK Nowy Most. Pole biwakowe, domki kempingowe.
96,5 Jez.Gardy雟kie (pow. 0,83 km2 ,d. ok.1,3 km, szer. do 0,9 km, g喚b.11,5 m, 116 m n.p.m.) poro郾i皻e na znacznej swojej powierzchni ro郵inno軼i wodn (gr捫ele, grzybienie i osoka aloesowata) i przez to wygl康aj帷ego jak wodna 陰ka. Kontynuuj帷 sp造w skr璚amy w prawo i w御kim kana貫m w b這tnej powierzchni jeziora dop造wamy do przesmyku wodnego, a nim do 鈔ódle郾ego jez. Malinowskiego (Malinówko). Dalej, trzymaj帷 si lewego brzegu, wp造wamy na w御kie, zakr璚aj帷e jez.Jerzewko
100,5 Jezioro przechodzi w ostatni odcinek Krutyni zwany Iznot lub Czarn Rzek.
101,0 Most drogowy we wsi Iznota. 
101,7 Uj軼ie Krutyni do zatoki jez. Be責any (pow. 9,44 km2 ,d. ok.12,4 km, szer. do 1,5 km, g喚b. 46 m, 116 m n.p.m.). Liczne, zalesione wyspy. Przez jezioro prowadzi szlak 瞠glugowy. Na pó軟ocy jez. Be責any 陰czy si z jez. Miko豉jskim i jez. 好iardwy. Na lewo od zatoki, do której uchodzi Krutynia, pó逕ysep na którym znajduje si oryginalny hotel-pensjonat i kemping Mazurski Eden. Obiekt jest stylizowany na osad staropruskiego plemienia Galindów. P造niemy wzd逝 prawego brzegu na po逝dnie.
103,5 Na prawym brzegu za drugim pó逕yspem stanica wodna PTTK w Kamieniu. Kemping, pole namiotowe, domki, gastronomia. Dalej p造niemy wzd逝  jeziora na po逝dnie.
105,0 Po prawej stronie wie Kamie i du篡 pó逕ysep.
106,5 Na prawym brzegu, naprzeciw wyspy, pole biwakowe.
108,5 Z prawej du瘸 zatoka Wygry雟ka, nad któr pole biwakowe i wie Wygryny. Chaty mazurskie z ko鎍a XIX w., sklep, bar. Na lewym brzegu wie Piaski (o鈔odki wczasowe). Zostawiamy po lewej stronie Wysp Piaseczn. Ok 0,5 km przed ko鎍em jeziora skr璚amy w lewo.
111,0 Port jachtowy i 郵uza Guzianka, most drogowy. Po prawej pocz徠ek miasta Ruciane-Nida. Po prze郵uzowaniu (ró積ica poziomów 1,5 m) wp造wamy na jez. Guzianka Ma豉 (pow. 0,42 km2 ,  g喚b. 13,3 m, 117,7 m n.p.m.). Z niego w prawo, poprzez cie郾in do jez. Guzianka Wielka (pow. 0,72 km2 , g喚b. 29 m, 117 m n.p.m.). Dalej p造n帷 przy prawym brzegu, poprzez zw篹aj帷 si cz窷 jeziora a nast瘼nie Kana Nidzki, wp造wamy na znane ze swej urody jez. Nidzkie. Nad pd.-zach. kra鎍em Guzianki Wielkiej, p豉tna przysta wodna blisko centrum miasta (mo磧iwo嗆 zako鎍zenia sp造wu). Po przeciwnej stronie pole namiotowe. 
115,0 Po przep造ni璚iu pod mostem drogowym i kolejowym pocz徠ek jeziora Nidzkiego (pow. 18,31 km2 ,d. ok.23 km, szer. do 3,8 km, g喚b. 24 m, 117,7 m n.p.m.) wraz z przyleg造mi wyspami tworz帷ego rezerwat krajobrazowy. P造niemy wzd逝 jeziora, trzymaj帷 si prawego brzegu. Po ok. 1,5 km dop造wamy do le膨cej na prawym brzegu nad zatok, przy uj軼iu rzeki Wigrynia, stanicy wodnej PTTK "U Andrzeja" w Rucianem-Nidzie. Do centrum miasta, dworca PKP i PKS ok. 2 km.
116,5 W stanicy ko鎍zymy sp造w dobijaj帷 do umocnionego brzegu uj軼ia strugi.

Oceny
Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog ocenia zawarto嗆 strony

Zaloguj si lub zarejestruj, 瞠by m鏂 zag這sowa.

Brak ocen. Mo瞠 czas doda swoj?