Losowa fotografia
Statystyki
statystyka
Łaźna Struga
OPIS SZLAKU KAJAKOWEGO RZEKI ŁAŹNA STRUGA
Ok. 54-58 km, 3 dni płynięcia czystą wodą.
Początek trasy - osada Czerwony Dwór
Koniec trasy - miasto Ełk
Możliwość kontynuacji szlakiem Kajki do Wielkich Jezior Mazurskich, szlakiem Legi do Rajgrodu lub dolnym biegiem Ełku do Biebrzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 Spływ Łaźną Strugą rozpoczynamy w osadzie Czerwony Dwór (słabe połączenie PKS z Oleckiem i Gołdapią, sklep) obok mostka przez Czarną Strugę na drodze żwirowej do wsi Mazury. ! Możemy także wystartować we wsi Szwałk (na trasie żwirowej Cichy - Czerwony Dwór) nad jeż. Szwałk Mały (pow. 0,7 km2, maks. gł. 6,7 m, 133,6 m n.p.m.), zyskując dodatkowe 2,5 km trasy. Aby kontynuować spływ tym wariantem, należy płynąć wzdłuż prawego brzegu jeziora na południe - do niewielkiego połączenia (pod mostkiem drogowym) z jeż. Szwałk Wielki a tam wzdłuż lewego brzegu dotrzeć do połączenia z jeż. Piłwąg. 0,5 Kontynuując spływ pierwszym wariantem, Czarną Strugą dopływamy do jeż. Szwałk Wielki (pow. 2,16 km2, szer. do l km, maks. gł. 11 m, 133,4 m n.p.m.).
1,3 Tu kierując się nieco na lewo (na wschód) dopływamy do przeciwległego, całkowicie zalesionego brzegu jeziora i za niewielkim cyplem odnajdujemy początek przepływu na jez. Piłwąg. Po lewej, w oddali widzimy sporą wyspę - całkowicie objętą ochroną przez rezerwat Wyspa Lipowa.
Teren leśny na półwyspie pomiędzy jeziorami: Szwałk Wielki, Łaźno i Piłwąg, włącznie z pd.-wsch. częścią jez. Piłwąg i trzema wysepkami, także objęty jest ochroną -w rezerwacie Mazury.
1,6 Wpływamy na jeż. Piłwąg. Tylko przy zachodnim i pd. – zach. brzegu (na prawo) znajdują się miejsca nadające się na lądowanie. Na zachodnim krańcu jeziora, w miejscu gdzie dochodzi do niego żwirowa droga prowadząca z Boćwinki do Wronek, znajduje się dogodne miejsce na biwak oraz leżąca ok. l km na zachód leśniczówka Rogonie.
3,3 W celu kontynuacji spływu trzymając się lewego wschodniego brzegu, docieramy do następnego przepływu (ok. 300 m) na jez. Łaźno - największego z opisywanej grupy jezior, mijając po drodze dwie niewielkie wysepki. Przy wschodnim krańcu jeziora (5 km) oraz naprzeciwko wsi Borki (środek południowego brzegu - ok. 2,5 km) znajdują się pola biwakowe. Na lewo od przepływu z jez. Piłwąg (0,5 km) znajduje się sucha wysepka z kilkoma drzewami, na której często biwakują kajakarze. Do wschodniego krańca jeziora wpada odpływ ze znajdującego się ok. 1,5 km na wschód jeziorka Mazury (pow. 0,29 km2). W celu kontynuacji spływu kierujemy się nieco na prawo do przeciwległego brzegu. 4,4 Tu odnajdujemy krótki przepływ z mostem drogowym na jeż. Litygajno. Po obu stronach żelbetonowego mostu wieś Zamoście z licznymi daczami i domkami letniskowymi. W północnej części jeziora niewielkie wysepki a w południowej, na lewym brzegu, niewielkie pole biwakowe. Dalej szlak prowadzi wzdłuż jeziora, na którego zwężonym końcu odnajdujemy wypływ Łaźnej Strugi (ok. 5 m szer.).
9,1 Prawie na jego początku znajduje się niewielki mostek drewniany. Ten odcinek rzeki, biegnący początkowo obrzeżem lasu pośród szuwarów i trzcinowisk, wkracza w bardzo urokliwe otoczenie starego lasu mieszanego z pochylonymi i powalonymi drzewami oraz wysokimi i suchymi brzegami. Nurt rzeki staje się w tym miejscu szybszy a woda płytsza.
11,7 Samotne zabudowania leśniczówki Jelonek po prawej.
12,3 Po prawej zaczynają się pojawiać pojedyncze zabudowania wsi Jelonek.
13,2 Most żelbetonowy we wsi Jelonek, na drodze żwirowej Boćwinka - Wronki. Otoczenie rzeki nadal ciekawe i malownicze.
14,6 Pozostałość po moście kolejowym zniszczonej w 1945 r. linii Olecko - Giżycko. Wcześniej wzdłuż rzeki zaczęły pojawiać się budynki wsi Wronki.
15,0 Żelbetonowy most drogowy na drodze wiejskiej Wronek. Nie opodal, po prawej kapliczka. We wsi PKS do Olecka i Giżycka.
16,2 Następny żelbetonowy most drogowy na trasie krajowej nr 655 Giżycko - Olecko. 200 m dalej po prawej, na wysokim podmytym brzegu, dogodne miejsce biwakowe (teren prywatny). Dalej na niezbyt długim odcinku rzeka mocno meandruje pośród terenów podmokłych.
17,9 Koryto rzeki prostuje się, nurt powolnieje. Wpływamy na wyprostowany regulacją odcinek trasy. Otoczenie leśne, miejscami podmokłe. Swoisty klimat tworzy gęsty las świerkowy i mieszany oraz przecinające koryto kładki z bali drewna.
20,1 Wypływamy na obrzeże lasu a następnie docieramy do mostu żelbetonowego w Kijach, znajdującego się na drodze lokalnej. Budynki wioski po prawej. Nieco wcześniej, po prawej, ujście kanału melioracyjnego. Na odcinku do Połomu płyniemy obrzeżem lasu (po lewej), po prawej mając tereny łąk i pól uprawnych. Brzegi wysokie lub podmokłe a nurt łagodny. Koryto nadal uregulowane ale już nie takie proste.
23,6 Most drogowy w Połomie na drodze do Wronek (5,5 km) i Swiętajna (4,5 km), wieś po prawej. We wsi budynki po PGR, sklep, PTSM. 24,6 Następny most żelbetonowy w Połomie - na trasie żwirowej do Sajz. Przed mostem (ok. 200 m) po lewej ujście rzeczki Połomska Młynówka.
! Wytrwali mogą nią dotrzeć do dwóch lezących przy Świętajnie jezior: Świętajno (pow. 0,8 km2) i Dworackiego (pow. 0,94 km2, dł. 3,2 km, szer. do 500 m, maks. gł. 13 m). Jeżeli zdecydują się na płynięcie pod dosyć szybki prąd, korytem z licznymi przeszkodami naturalnymi (gałęzie i powalone drzewa), będą mieli do pokonania następujące odległości:
3,4 Pierwszy most.
5,0 Następny most.
6,3 Jez. Swiętajno.
7,1 Świętajno.
8,6 Pod mostem do jez. Dworackiego. Za mostem płyniemy wijącą się pośród lasów rzeką, tutaj szeroką już na ok. 10 m.
27,1 Most drogowy na drodze leśnej. Za nim rzeka zwalnia bieg wkraczając na tereny podmokłe. Oddalają się od niej lasy iglaste a w otoczeniu pojawiają się rzadkie olsy.
29,7 Ujście pośród szuwarów do północnej odnogi dużego jeż. Łaśmiady (pow. 8,55 km2, dł. 5,8 km, szer. bez północnej odnogi do 2,4 km, maks. gł. 44 m, północna odnoga: dł. 3 km, szer. 800 m, 124,8 m n.p.m.). Zaraz przy ujściu, na prawo, bardzo dobre miejsce na biwak. Następne na przeciwległym brzegu, obok drogi z Poło-mu do Sajz. Tutaj także istnieje niedostępne dla kajaków połączenie wodne z jeż. Krzywym (ok. 2 km). Inne miejsca na rozbicie namiotów możemy znaleźć na biwakach znajdujących się obok licznych ośrodków wypoczynkowych, zlokalizowanych na wschodnim i południowym brzegu jeziora. W celu kontynuacji spływu płyniemy wzdłuż odnogi jeziora a dalej trzymając się jego lewego wschodniego brzegu. Płynąc, po prawej, mijamy zalesiony brzeg z dużym półwyspem i po lewej leżące na wschodnim brzegu wioski Sajzy (PKS) i Piaski (PKS) oraz ośrodki wczasowe i kolonijne. Do tych miejscowości w sezonie letnim docierają autobusy linii podmiejskiej z Ełku. Po minięciu półwyspu po prawej, wypływamy na najszerszą część jeziora, na której często występują duże fale. Trzymając się lewego brzegu podążamy na południe, do leżącej na krańcu jeziora wioski Malinówka, z której wypływa następny odcinek rzeki - tutaj zwanej już Ełkiem.
34,5 Po prawej mijamy główny basen Łaśmiad, z widoczną w oddali wyspą Brzozowy Ostrów. Jeszcze niedawno był on połączony z ciągiem łączących się przesmykami jezior: Ułówki, Rekąty, Jędzelewo i leżącymi obok nich Starymi Juchami. Teraz przesmyk łączący jest całkowicie zarośnięty gęstym szuwarem i nie do przebycia dla kajaków.
36,5 Most drogowy (żelbetonowy) a po prawej wieś Malinówka. Przepływ na jeż. Straduńskie (pow. 0,58 km2, szer. do 350 m, maks. gł. 30 m). Bardziej na prawo, jeszcze nad Łaśmiadami wieś Sikory Juskie. Brzegi jeziora wysokie i bezleśne zaś jego lustro wody zwęża się w miarę zbliżania się do zapory młyńskiej w Stradunach.
39,3 Zapora młyńska w Stradunach. Przenoska kajaków ok. 50 m lewą stroną przez most. Budynki Stradun po obu stronach, lecz centrum handlowe na lewym brzegu rzeki.
39,8 Żelbetonowy most drogowy w Stradunach na trasie krajowej nr 657 Ełk - Olecko - Gołdap. Do Ełku ok. 8 km. Pod mostem występuje kamienista płycizna (gruz, cegły, itp.) zmuszająca czasem do przeprowadzki kajaków. Za mostem zabudowania występują już tylko po lewej stronie. Po prawej zaś rozciągają się łąki, zajmujące dalej oba brzegi.
41,8 Ujście Ełku do jeż. Haleckiego (Ołówki - pow. 0,94 km2, dł. 1,8 km, szer. 850 m, maks. gł. 7 m, 123,4 m n.p.m.). Na wschodnim krańcu jeziora znajduje się ujście kanału odprowadzającego wodę z jezior: Przytulskiego, Zdrużno i Płociczno - raczej niespławnego dla kajaków. Przy tym ujściu, na prawym wyższym brzegu znajduje się wyznaczone miejsce biwakowe.
42,7 My zgodnie z kierunkiem spływu przepływamy jezioro na wprost od ujścia Ełku, docierając do mostu drogowego w Milukach, leżącego na drodze Oracze - Płociczno. Wieś znajduje się na lewym brzegu. Dalej aż do Ełku rzeka płynie podmokłą doliną, po lewej stronie której rozciągają się tereny leśne, a po prawej - łąki i pola oraz pojedyncze zagrody. Krajobraz urozmaicają pagórki.
48,4 Most kolejowy na trasie Ełk - Olecko. Po prawej widoczne przemysłowe przedmieścia Ełku.
49,6 Most żelbetonowy na przedmieściu Ełku (droga Ełk - Augustów). Dalej rzeka okrąża centrum miasta.
51,4 Most na linii kolei wąskotorowej Ełk - Mrozy Wielkie, czynnej sezonowo w lecie.
52,3 Most kolejowy na trasie Ełk - Białystok. Pod mostem kamieniste bystrze, wymagające przy przepływie szczególnej uwagi a czasem nawet przeprowadzki kajaków.
52,5 Żelbetonowy most w Ełku.
52,8 Most dla pieszych.
53,5 Most żelbetonowy na trasie przelotowej z północy na południe. Za nim przystań kajakowa.
53,8 Ujście rzeki Ełk do jeż. Ełckiego. Spływ możemy zakończyć przy ujściu, skąd mamy blisko do centrum.
! Możemy go także kontynuować w dół rzeki aż do ujścia do Biebrzy, pokonując kolejno:
6,0 Nowa Wieś Ełcka, młyn wodny.
19,5 Most drogowy w Prostkach.
25,5 Grajewo, most drogowy na trasie do Augustowa.
35,0 Początek Kanału Rudzkiego.
50,0 Most drogowy na Kanale Rudzkim przed Osowcem.
51,0 Ujście kanału do rzeki Biebrzy naprzeciwko fortów w Osowcu.
lub od 35 km starym korytem Ełku zamiast Kanałem Rudzkim. Na 46 km trasy ujście Jegrzni do starego koryta Ełku a dalej jak w wariancie szlaku Jegrzni.
! Kontynuacja może nastąpić także Szlakiem Kajki lub po przewózce kajaków szlakiem Legi i Jegrzni.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?